Kumpanjija


O udruženju

Viteško udruženje Kumpanjija aktivno promiče i čuva stoljetne plesove i običaje Blata. Među njima je najzanimljiviji mačevalački ples Kumpanjija koji se izvodi uz ritam bubnja i zvuk mišnjice.

Mačevalački ples Kumpanjija ili “ples od boja“ prenosi tradiciju narodne vojske koja je u svakom trenutku mogla stupiti u obranu otoka. Zato su se mještani udruživali u narodnu vojsku koja je branila mjesto od napada osvajača. Bubnjar je bubnjajući obilazio mjesto s nagovještajem opasnosti i pozivao na okupljanje, a nakon svake borbe s neprijateljem igrao se viteški ples.

Iz vježbi te vojske razvio se ritualni mačevalački ples koji odražava vojnički duh ljudi koji su branili otok od osvajača. Kroz ples se prepoznaju elementi etničkih grupa koje su živjele na otoku i ostavile svoj trag: izumrli Pelazgi ostavili su buzdovan i bubanj, Iliri držak za barjak, stari Grci nošnju i mijeh, Rimljani vojnu formaciju i napokon Hrvati svoj Schiavona mač.

U pratnji bubnja i mišnjice, a pod vodstvom kapetana, plesači odnosno kumpanjoli izvode razne figure, a ples završava međusobnim mačevalačkim dvobojima. Posebno su zanimljive figure koje izvodi barjaktar s zastavom.

Viteško udruženje Kumpanjija utemeljeno je još 1927. sa ciljem očuvanja blatske folklorne baštine i obnavljanja narodnih običaja. Udruženje sakuplja i njeguje materijalnu i nematerijalnu baštinu Blata: nošnje, glazbene instrumente, pjesme, plesove, recepte itd. Uz nastupe u Blatu V.U. Kumpanjija često gostuje i nastupa diljem Hrvatske i Europe.

Povijest

Viteško udruženje "Kumpanjija" je kao povijesna vojnička postrojba, svakako jedna od najstarijih takvih postrojbi u Hrvata. Najstariji pisani dokument o Kumpanjiji je Statut otoka Korčule donesen 1214. godine, u kojem se spominje, da već postoji pod tim imenom organizirana vojska na otoku. Još ranije, jedna stara kronika iz 9. stoljeća koja po svemu upućuje da ju je napisao Ristle, kroničar hrvatskog kneza Mislava, spominje vojsku na našem otoku, istina ne pod nazivom Kumpanjija, ali je u prijevodu Ristle napisao doslovce "...Otočani su mnogo pošteni i mnogo harni za dobročinstva. Naše zemlje od našeg rečenog posjeda dobro obrađuju i pošteno davaju plodove (koloniju). Mi njih rado imamo, jer se dobro služe oružjem, posebice stanovnici Blata, koji se vježbaju: mi se također njihovom pomoći služimo...".

Viteške igre

O samoj Kumpanjiji kao plesu - muškoj mačevalačkoj igri, piše dr. Ivan Ivančan, poznati hrvatski etnolog u svojoj knjizi „Narodni običaji korčulanskih Kumpanjija“. U njoj stoji kako se igra sastoji od starih obrednih elemenata, elemenata srednjoeuropskih lančanih plesova i elemenata vezanih uz utjecaje iz dinarske zone. Dr. Ivančan drži, kako su naši preci, Hrvati, dolaskom na otok nametnuli svoje plesne oblike starom plesu s mačevima koji se tu nalazio od davnine. Doista, svaki je narod ili etnička skupina, živeći na otoku, ostavio tragove u igri. Izumrli Pelazgi ostavili su buzdovan i bubanj, Iliri držak za barjak, stari Grci nošnju i mišnjicu (mijeh), Rimljani vojnu formaciju, a Hrvati mač (schiavonu). U samoj igri postoje 23 figure, od kojih svaka ima značenje. Ples - igra, izvodi se bez riječi, a kumpanjoli slijede svog kapitana, koji pokretima izdaje zapovijedi. Vojsku - Kumpanjiju čine kapitan sa časnicima: alfirom (barjaktarom) i kapularom, te vojnicima, te kao pratnja: bubnjar, mišnjičar i srdar. Uz osnovno oružje - mač, pojavljuju se još koplje i buzdovan, iako samo u paradnom dijelu (šetnji). Nekada se Kumpanjija, koju još nazivamo i "viteški ples od boja" igrala poslije svake borbe s neprijateljem.

Viteške igre

Od svog osnutka 1927. pa sve do danas, V. U. Kumpanjija je sa svojim programom nastupila na više od 100 međunarodnih festivala diljem Europe, na kojima su oduševili nazočnu publiku, a prvi takav nastup bio je 1934. godine u Ljubljani. Za svoj rad i očuvanje kulturne baštine Blata dobila je najviša državna priznanja i plakete. Glavni godišnji javni nastup održava se 28. travnja, na blagdan sv. Vincence, nebeske zaštitnice Blata, i dan Općine Blato, kada se igra u potpunosti, po izvornim pravilima.

Viteške igre